အကြည့်

The Look
The Look

ကောင်းကင်ကြီးကို မျှော်ကြည့်မိတာလား။

စျေးသည်ကြီးကို မျှော်ကြည့်မိတာလား။

မျှော်ကြည့်မိတယ်။

ဒုက္ခတွေထဲက . . . မျှော်ကြည့်မိတယ်။

Mg Kyaw Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One Fine Day in Life

ဘဝ

သင်ဘာကိုရွေးချယ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာ
… .. .. သင့် ရဲ့ ဘဝပါပဲ။

သင်ဘာကို ရွေးချယ်ခဲ့သလဲ
.. ရိုးရှင်းသော ဘဝ
.. ပြိုင်ဆိုင်မူပြင်းထန်သော ဘဝ
.. ရေသာခို ဘဝ